Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 3 trang 69 Toán 2 sách Cánh diều: Chọn kết...

Giải bài 3 trang 69 Toán 2 sách Cánh diều: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính...

Giải bài 3 trang 69 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (tiếp theo)

Câu hỏi: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính