Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 4 trang 69 Toán 2 sách Cánh diều: Buổi sáng...

Giải bài 4 trang 69 Toán 2 sách Cánh diều: Buổi sáng cửa hàng bán được 31 quả bóng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 6 quả...

Giải bài 4 trang 69 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (tiếp theo)

Câu hỏi: Buổi sáng cửa hàng bán được 31 quả bóng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 6 quả. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu quả bóng?

Giải: Buổi chiều cửa hàng bán được số quả bóng là:

Quảng cáo

31 – 6 = 25 ( quả)

Đáp số: 25 quả bóng