Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 4 trang 73 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Đặt...

Giải bài 4 trang 73 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Đặt tính rồi tính (theo mẫu)...

Giải bài 4 trang 73 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập (tiếp theo) 

Câu hỏi: a) Đặt tính rồi tính (theo mẫu)

b) Tính nhẩm

100 – 1              100 – 6            100 – 0

100 – 3            100 – 2             100 – 100

Quảng cáo

Giải: 

a) 

b)

100 – 1 = 99             100 – 6 = 94             100 – 0 = 100

100 – 3 = 97             100 – 2 = 98             100 – 100 = 0