Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu?

Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu?...

Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu?. Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 56 SGK Lịch sử 6

Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu?

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 56 để nhận xét, đánh giá.

Quảng cáo

– Quy mô: rộng lớn, toàn thể Giao Châu.

– Lãnh đạo: Bà Triệu, xuất thân từ tầng lớp trên trong xã hội, một hào trưởng lớn.

– Lực lượng tham gia: quần chúng nhân dân.

– Cuộc khởi nghĩa có sự chuẩn bị từ trước: tập hợp nhiều nghĩa sĩ trên đỉnh núi Nưa,mài gươm luyện võ.

– Kết quả: thất bại.

Quảng cáo