Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điều gì?

Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điều gì?...

Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điều gì?. Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 56 SGK Lịch sử 6

Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điều gì?

Quảng cáo

” Giao Chỉ … đất rộng, người nhiều, hiểm trở độc hại, dân xứ ấy rất dễ làm loạn, rất khó cai trị.”

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 56 để suy luận trả lời.

Lời tâu của Tiết Tổng muốn nói: Nhân dân ta thường xuyên nổi dậy ở nhiều nơi, rất khó cai trị.

Baitapsgk.com-

Quảng cáo