Trang chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6 Qua câu nói của Bà Triệu, em hiểu Bà Triệu là người...

Qua câu nói của Bà Triệu, em hiểu Bà Triệu là người như thế nào?...

Qua câu nói của Bà Triệu, em hiểu Bà Triệu là người như thế nào?. Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 56 SGK Lịch sử 6

“Có người khuyên bà lấy chồng, bà khảng khái đáp: “Tôi muốn cưỡi con gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!”.

Qua câu nói này, em hiểu Bà Triệu là người như thế nào?

Quảng cáo

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 56 để suy luận trả lời.

Qua câu nói trên có thể thấy:

– Bà Triệu là người khảng khái, giàu lòng yêu nước, có chí lớn.

– Câu nói của bà thể hiện ý chí, nguyện vọng thiết tha của bà là “đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ”.

– Bà là tiêu biểu cho ý chí bất khuất của người phụ nữ Việt và dân tộc Việt, kiên quyết đấu tranh chống ách đô hộ giành lại độc lập cho dân tộc.

Quảng cáo