Trang chủ Lớp 6 SBT Ngữ văn lớp 6 Bài Chữa lỗi dùng từ (Tiếp theo) SBT Ngữ văn 6 tập...

Bài Chữa lỗi dùng từ (Tiếp theo) SBT Ngữ văn 6 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 41 Sách bài tập...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 41 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 1. 4. Phát hiện và chữa các lỗi về dùng từ trong các câu sau :
a) Anh ấy là người rất kiên cố.

b) Thầy giáo đã truyền tụng cho chúng em rất nhiều kiến thức.

c) Hôm qua, bà ngoại biếu em một cuốn sách rất hay.. Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (Tiếp theo) SBT Ngữ văn 6 tập 1 –

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 41 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 1. 4. Phát hiện và chữa các lỗi về dùng từ trong các câu sau :
a) Anh ấy là người rất kiên cố.

b) Thầy giáo đã truyền tụng cho chúng em rất nhiều kiến thức.

c) Hôm qua, bà ngoại biếu em một cuốn sách rất hay.

Bài tập

1. Bài tập 1, trang 75, SGK.

2. Bài tập 2, trang 76, SGK.

Quảng cáo

3. Bài tập 3, trang 76, SGK.

4. Phát hiện và chữa các lỗi về dùng từ trong các câu sau :

a) Anh ấy là người rất kiên cố.

b) Thầy giáo đã truyền tụng cho chúng em rất nhiều kiến thức.

c) Hôm qua, bà ngoại biếu em một cuốn sách rất hay.

Gợi ý làm bài

1. HS phải chú ý đến mặt nghĩa và âm thanh của từ để chọn kết hợp cho chính xác. Ví dụ :

bản tuyên ngôn

– …

2. HS chọn từ đúng với nghĩa đã được giải thích để điền vào chỗ trống cho thích hợp. Có thể sử dụng Từ điển tiếng Việt để làm bài tập này.

3, 4. HS đọc kĩ các câu, phát hiện các từ bị dùng sai. Tìm các từ đúng để thay thế cho những từ dùng sai đó.

Quảng cáo