Trang chủ Lớp 6 SBT Ngữ văn lớp 6 Soạn bài Em bé thông minh SBT Ngữ văn 6 tập 1:...

Soạn bài Em bé thông minh SBT Ngữ văn 6 tập 1: trang 40...

Giải bài tập trang 40 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 1. Em bé thông minh trong truyện cổ tích cùng tên đã phải bốn lần giải những câu đố oái oăm.Trong mỗi lần, em bé đã dùng cách gì để giải đố ? Theo em, những cách giải đố ấy lí thú ở chỗ nào ?. Soạn bài Em bé thông minh SBT Ngữ văn 6 tập 1 –

Giải bài tập trang 40 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 1. Em bé thông minh trong truyện cổ tích cùng tên đã phải bốn lần giải những câu đố oái oăm.Trong mỗi lần, em bé đã dùng cách gì để giải đố ? Theo em, những cách giải đố ấy lí thú ở chỗ nào ?

Bài tập

Em bé thông minh trong truyện cổ tích cùng tên đã phải bốn lần giải những câu đố oái oăm.Trong mỗi lần, em bé đã dùng cách gì để giải đố ? Theo em, những cách giải đố ấy lí thú ở chỗ nào ?

Gợi ý làm bài

Những cách em bé thông minh giải đố :

– Lần 1 : đố lại viên quan.

Quảng cáo

– Lần 2 : để vua tự nói ra sự vô lí, phi lí của điều mà vua đã đố.

– Lần 3 : cũng bằng cách đố lại.

– Lần 4 : dùng kinh nghiệm đời sống dân gian.

Những cách giải đố của cậu bé thông minh lí thú ở chỗ :

– Đẩy thế bí về phía người ra câu đố.

– Làm cho những người ra câu đố tự thấy cái vô lí, phi lí của điều mà họ đố.

– Những lời giải đố đều không dựa vào kiến thức sách vở, mà dựa vào kiến thức đời sống.

– Làm cho người ra câu đố, người chứng kiến và người nghe ngạc nhiên vì sự bất ngờ, giản dị và rất hồn nhiên của những lời giải.

– Những lời giải đố đó đã chứng tỏ chú bé có trí tuệ thông minh hơn người (hơn cả bao nhiêu đại thần, bao nhiêu trạng nguyên và các nhà thông thái). Ý nghĩa đề cao trí thông minh của loại nhân vật này càng bộc lộ rõ ở đây.

Quảng cáo