Trang chủ Lớp 6 SBT Ngữ văn lớp 6 Bài Phó từ SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1,...

Bài Phó từ SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 5 – Tìm các phó từ...

Giải câu 1, 2, 3 trang 5 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. 3. Tìm các phó từ có trong đoạn trích sau :

Hoài Văn đỡ lấy quả cam, tạ ơn vua; lủi thủi bước lên bờ. Đằng sau có tiếng cười của Thiệu Bảo và các vương hầu. Hoài Văn nghe rõ cả tiếng cười của mấy vị tước vương chỉ nhỉnh hơn mình vài tuổi. Vua ban cho cam quý, vừa hờn, vừa tủi. Uất nhất là đám quân Thánh Dực cũng khúc khích cười chế nhạo.

(Nguyễn Huy Tưởng). Soạn bài Phó từ SBT Ngữ văn 6 tập 2 –

Giải câu 1, 2, 3 trang 5 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. 3. Tìm các phó từ có trong đoạn trích sau :

Hoài Văn đỡ lấy quả cam, tạ ơn vua; lủi thủi bước lên bờ. Đằng sau có tiếng cười của Thiệu Bảo và các vương hầu. Hoài Văn nghe rõ cả tiếng cười của mấy vị tước vương chỉ nhỉnh hơn mình vài tuổi. Vua ban cho cam quý, vừa hờn, vừa tủi. Uất nhất là đám quân Thánh Dực cũng khúc khích cười chế nhạo.

(Nguyễn Huy Tưởng)

Bài tập

1. Bài tập 1, trang 14 – 15, SGK.

2. Bài tập 2, trang 15, SGK.

Quảng cáo

3. Tìm các phó từ có trong đoạn trích sau :

Hoài Văn đỡ lấy quả cam, tạ ơn vua; lủi thủi bước lên bờ. Đằng sau có tiếng cười của Thiệu Bảo và các vương hầu. Hoài Văn nghe rõ cả tiếng cười của mấy vị tước vương chỉ nhỉnh hơn mình vài tuổi. Vua ban cho cam quý, vừa hờn, vừa tủi. Uất nhất là đám quân Thánh Dực cũng khúc khích cười chế nhạo.

(Nguyễn Huy Tưởng)

Gợi ý làm bài

1. HS tìm các phó từ và xác định ý nghĩa của chúng. Ví dụ như các từ được in đậm như sau :

a)- Thế là mùa xuân mong ước đã đến. (đã – phó từ chỉ quan hệ thời gian)

Trong không khí không còn ngửi thấy hơi nước lạnh lẽo […]. (không – phó từ chỉ sự phủ định, còn – phó từ chỉ sự tiếp diễn tương tự)

2. HS đọc lại đoạn Dế Mèn trêu chị Cốc dẫn đến cái chết của Dế Choắt và thuật lại bằng đoạn văn gồm ba đến năm câu (chú ý có sử dụng phó từ). Ví dụ :

Một hôm, thấy chị Cốc đang kiếm mồi, Dế Mèn cất giọng đọc một câu thơ cạnh khoé rồi chui tọt vào hang.

3. HS đọc kĩ đoạn văn để tìm các phó từ. Ví dụ :

Hoài Văn đỡ lấy quả cam, tạ ơn vua, lủi thủi bước lên bờ.


Quảng cáo