Trang chủ Lớp 6 SBT Ngữ văn lớp 6 Tổng kết phần tiếng Việt – SBT Ngữ văn 6 tập 2:...

Tổng kết phần tiếng Việt – SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 108 Sách bài tập Văn 6...

Giải câu 1, 2, 3 trang 108 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Câu 1. Xác định từ loại cho các từ có trong những câu sau . Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt SBT Ngữ văn 6 tập 2 –

Giải câu 1, 2, 3 trang 108 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Câu 1. Xác định từ loại cho các từ có trong những câu sau :

Bài tập

1. Xác định từ loại cho các từ có trong những câu sau :

Nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp, cây nào cùng quý, nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nứa.

(Thép Mới)

2. Tìm các phép tu từ đã học trong đoạn văn sau :

Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tâm kính lau hết mây hết bụi. Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông.

(Nguyễn Tuân)

3. Tìm các câu trần thuật đơn có từ trong đoạn sau. Chúng thuộc kiểu nào ?

Luỹ làng là một vành đai phòng thủ kiên cố! Luỹ làng có ba vòng bao quanh làng. Màu xanh là màu của luỹ.

Quảng cáo

(Ngô Văn Phú)

Gợi ý làm bài

1. 

Danh từ: Nước, Việt Nam, cây, lá, tre

Tính từ: xanh, đẹp, quý, thân thuộc

2.

Phép so sánh: chân trời, ngấn bể sạch như tâm kính lau hết mây hết bụi; mặt trời tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn; quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh

Nhân hóa: Mặt trời – phúc hậu; sự trường thọ – của mọi vật

Ẩn du: Mặt trời – quả trứng.

3. 

Luỹ làng là một vành đai phòng thủ kiên cố! (câu giới thiếu)

Màu xanh là màu của luỹ. (câu định nghĩa)

Quảng cáo