Bài tập trắc nghiệm trang 107 SBT Sinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :
Bài tập tự luận trang 107 Sách bài tập (SBT) sách Sinh 6: Bài 1: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh...
Bài 1: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố của vi khuẩn rồi điền vào bảng sau:
Bài 1, 2, 3 trang 105 SBT Sinh 6: Bài 1. Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình
Bài 1. Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình dạng và tổ chức cơ thể, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm sinh sản của Vi khuẩn, Nấm và Địa y.
Bài tập tự luận trang 95 SBT Sinh 6: Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả...
Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hoà lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí ?
Bài tập trắc nghiệm trang 95 SBTSinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .
Bài 1, 2, 3, 4 trang 93 Sách BT môn Sinh 6: Bài 1*. Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai...
Bài 1*. Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai trò của thực vật trong thiên nhiên.

Quảng cáo
Bài tập trắc nghiệm trang 77 SBT Sinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :
Bài tập tự luận trang 77 Sách bài tập sách Sinh 6: Bài 1. Khi đi tham quan, nghỉ mát ở các bãi biển...
Bài 1. Khi đi tham quan, nghỉ mát ở các bãi biển hay về các vùng quê.
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 71 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6: Bài 1. Quan sát các hình dưới...
Bài 1. Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.
Bài tập trắc nghiệm trang 62 Sách bài tập Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Luyện tập

Bài 12 trang 84 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 2: Tết năm nay Lan được tiền lì xì tổng cộng là...
Bài 12 trang 84 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. Bài tập ôn tập cuối năm phần Số học - Tài...
Reading + Reading quiz – Unit 16 trang 181 sách bài tập Anh 6
Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 16 - Reading + Reading quiz. Reading + Reading quiz - Unit 16 trang...
Bài 10 trang 61 Sách bài tập GDCD 6: Cô H. không có quyền xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người
Cô H. không có quyền xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.. Bài 10 trang 61 Sách bài tập (SBT) GDCD 6...
Câu 117 trang 85 SBT Toán 6 tập 1: Dự đoán giá trị của số nguyên x thỏa mãn đẳng thức dưới đây và...
Dự đoán giá trị của số nguyên x thỏa mãn đẳng thức dưới đây và kiểm tra xem có đúng hay không?. Câu 117...
Bài 22 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Điểm nào trong các điểm M, N, P, Q ở hình...
Bài tập - Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng - Bài 22 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...