Bài tập trắc nghiệm trang 107 SBT Sinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :
Bài tập tự luận trang 107 Sách bài tập (SBT) sách Sinh 6: Bài 1: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh...
Bài 1: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố của vi khuẩn rồi điền vào bảng sau:
Bài 1, 2, 3 trang 105 SBT Sinh 6: Bài 1. Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình
Bài 1. Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình dạng và tổ chức cơ thể, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm sinh sản của Vi khuẩn, Nấm và Địa y.
Bài tập tự luận trang 95 SBT Sinh 6: Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả...
Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hoà lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí ?
Bài tập trắc nghiệm trang 95 SBTSinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .
Bài 1, 2, 3, 4 trang 93 Sách BT môn Sinh 6: Bài 1*. Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai...
Bài 1*. Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai trò của thực vật trong thiên nhiên.

Quảng cáo
Bài tập trắc nghiệm trang 77 SBT Sinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :
Bài tập tự luận trang 77 Sách bài tập sách Sinh 6: Bài 1. Khi đi tham quan, nghỉ mát ở các bãi biển...
Bài 1. Khi đi tham quan, nghỉ mát ở các bãi biển hay về các vùng quê.
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 71 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6: Bài 1. Quan sát các hình dưới...
Bài 1. Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.
Bài tập trắc nghiệm trang 62 Sách bài tập Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Luyện tập

Sau khi thụ phấn đến lúc thụ tinh có những hiện tượng nào xảy ra?
Sau khi thụ phấn đến lúc thụ tinh có những hiện tượng nào xảy ra - trang 103: Bài 31. Thụ tinh kết hạt...
Câu 34 trang 10 Sách bài tập Toán 6 tập 1: Tính số phần tử của các tập hợp:
Tính số phần tử của các tập hợp. Câu 34 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1 - Bài 4. Số...
Bài 8 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy liệt kê các phần tử mỗi tập hợp sau
Bài tập - Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên - Bài 8 trang 106 Tài liệu dạy – học toán...
Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?
Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính - Câu 2 trang 47 SGK Tin học lớp 6. Một thư mục có thể...
Soạn bài Thạch Sanh SBT Ngữ văn 6 tập 1: Giải câu 1, 2, 3 trang 36,Thạch Sanh là
Giải câu 1, 2, 3 trang 36 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 1. 3. Thạch Sanh là truyện cổ tích về...