Bài tập trắc nghiệm trang 107 SBT Sinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :
Bài tập tự luận trang 107 Sách bài tập (SBT) sách Sinh 6: Bài 1: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh...
Bài 1: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố của vi khuẩn rồi điền vào bảng sau:
Bài 1, 2, 3 trang 105 SBT Sinh 6: Bài 1. Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình
Bài 1. Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình dạng và tổ chức cơ thể, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm sinh sản của Vi khuẩn, Nấm và Địa y.
Bài tập tự luận trang 95 SBT Sinh 6: Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả...
Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hoà lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí ?
Bài tập trắc nghiệm trang 95 SBTSinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .
Bài 1, 2, 3, 4 trang 93 Sách BT môn Sinh 6: Bài 1*. Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai...
Bài 1*. Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai trò của thực vật trong thiên nhiên.
Quảng cáo


Bài tập trắc nghiệm trang 77 SBT Sinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :
Bài tập tự luận trang 77 Sách bài tập sách Sinh 6: Bài 1. Khi đi tham quan, nghỉ mát ở các bãi biển...
Bài 1. Khi đi tham quan, nghỉ mát ở các bãi biển hay về các vùng quê.
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 71 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6: Bài 1. Quan sát các hình dưới...
Bài 1. Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.
Bài tập trắc nghiệm trang 62 Sách bài tập Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Luyện tập

Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?
Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?. Giải bài tập 3 trang 21 SGK Lịch sử 6 ...
Câu 110 trang 30 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Tìm hai số.
Tìm hai số.. Câu 110 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2 - Bài 12: Phép chia phân số ...
Hoạt động 5 trang 9 Tài liệu Dạy – học Vật lí 6: Hãy quan sát một số thước đo độ dài trong đời...
Hoạt động 5 trang 9 Tài liệu Dạy - học Vật lí 6. Hãy quan sát một số thước đo độ dài trong đời...
Bài 8 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2: Nhân dịp sinh nhật của Hoàng, mẹ mua cho hai anh...
Bài 8 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. b) Miếng bánh pizza còn lại bằng:. Bài tập - Chủ...
Hoạt động 8 trang 97 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nêu kết luận về tác dụng của vật rắn khi...
Hoạt động 8 trang 97 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 17: Sự nở vì nhiệt của...