SBT Sinh lớp 6

Trang chủ Lớp 6 SBT Sinh lớp 6

Bài tập trắc nghiệm trang 107 SBT Sinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời...

Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau . Bài tập trắc nghiệm trang 107

Bài tập tự luận trang 107 Sách bài tập (SBT) sách Sinh 6: Bài 1: Hãy nhận xét về...

Bài 1: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố của vi khuẩn rồi điền vào bảng sau. Bài tập tự

Bài 1, 2, 3 trang 105 SBT Sinh 6: Bài 1. Hãy lập bảng so sánh về môi trường...

Bài 1. Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình dạng và tổ chức cơ thể, đặc điểm cấu tạo, đặc

Bài tập tự luận trang 95 SBT Sinh 6: Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ...

Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hoà lượng khí cacbônic và ôxi trong không

Bài tập trắc nghiệm trang 95 SBTSinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng...

Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .. Bài tập trắc nghiệm trang 95

Bài 1, 2, 3, 4 trang 93 Sách BT môn Sinh 6: Bài 1*. Em hãy thử thiết kế...

Bài 1*. Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai trò của thực vật trong thiên nhiên.. Bài 1, 2, 3, 4 trang

Bài tập trắc nghiệm trang 77 SBT Sinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời...

Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau . Bài tập trắc nghiệm trang 77

Bài tập tự luận trang 77 Sách bài tập sách Sinh 6: Bài 1. Khi đi tham quan, nghỉ...

Bài 1. Khi đi tham quan, nghỉ mát ở các bãi biển hay về các vùng quê.. Bài tập tự luận trang 77 Sách bài

Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 71 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6: Bài 1....

Bài 1. Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.. Bài 1, 2,

Bài tập trắc nghiệm trang 62 Sách bài tập Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương...

Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau . Bài tập trắc nghiệm trang 62

Luyện tập

Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập gia đình ?
Bài 25. Thu Nhập của gia đình - Bài 4 trang 127 SGK Công Nghệ 6. Em đã làm gì để góp phần tăng...
Câu 60 trang 17 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn phân
Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn phân số.. Câu 60 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập...
Bài 109 trang 49 sgk Toán 6 tập 2, Tính bằng hai cách:
Tính bằng hai cách. Bài 109 trang 49 sgk toán 6 tập 2 - Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm Tính bằng hai...