Bài tập trắc nghiệm trang 107 SBT Sinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :
Bài tập tự luận trang 107 Sách bài tập (SBT) sách Sinh 6: Bài 1: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh...
Bài 1: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố của vi khuẩn rồi điền vào bảng sau:
Bài 1, 2, 3 trang 105 SBT Sinh 6: Bài 1. Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình
Bài 1. Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình dạng và tổ chức cơ thể, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm sinh sản của Vi khuẩn, Nấm và Địa y.
Bài tập tự luận trang 95 SBT Sinh 6: Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả...
Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hoà lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí ?
Bài tập trắc nghiệm trang 95 SBTSinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .
Bài 1, 2, 3, 4 trang 93 Sách BT môn Sinh 6: Bài 1*. Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai...
Bài 1*. Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai trò của thực vật trong thiên nhiên.

Quảng cáo
Bài tập trắc nghiệm trang 77 SBT Sinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :
Bài tập tự luận trang 77 Sách bài tập sách Sinh 6: Bài 1. Khi đi tham quan, nghỉ mát ở các bãi biển...
Bài 1. Khi đi tham quan, nghỉ mát ở các bãi biển hay về các vùng quê.
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 71 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6: Bài 1. Quan sát các hình dưới...
Bài 1. Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.
Bài tập trắc nghiệm trang 62 Sách bài tập Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Luyện tập

Bài 1 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 6: Tỉ lệ bản đồ có tỉ số luôn là 1, vậy:
Bài 1 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 6. Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ bản đồ càng lớn.. Bài 3: Tỉ lệ...
Lý thuyết đòn bẩy, Cấu tạo của đòn bẩy Thanh cứng với điểm tựa tạo thành đòn bẩy.
Đòn bẩy - Lý thuyết đòn bẩy. Cấu tạo của đòn bẩy : Thanh cứng với điểm tựa tạo thành đòn bẩy. ...
Tả quang cảnh thành phố vào một thời điểm trong ngày, Em đã từng được ngắm thành phố vào một thời điểm nào đó...
Văn miêu tả lớp 6 - Tả quang cảnh thành phố vào một thời điểm trong ngày. Em đã từng được ngắm thành phố...
Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ trang 129 SGK Văn 6 – Ngữ văn lớp 6
Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ - Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ trang 129 SGK Văn 6....
Câu 25a, 25b, 25c phần bài tập tương tự trang 88, 89 Vở bài tập Vật lí 6: 25a
Câu 25a, 25b, 25c phần bài tập tương tự – Trang 88, 89 Vở bài tập Vật lí 6. C. Máy làm kem đang...