Bài tập trắc nghiệm trang 107 SBT Sinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :
Bài tập tự luận trang 107 Sách bài tập (SBT) sách Sinh 6: Bài 1: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh...
Bài 1: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố của vi khuẩn rồi điền vào bảng sau:
Bài 1, 2, 3 trang 105 SBT Sinh 6: Bài 1. Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình
Bài 1. Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình dạng và tổ chức cơ thể, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm sinh sản của Vi khuẩn, Nấm và Địa y.
Bài tập tự luận trang 95 SBT Sinh 6: Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả...
Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hoà lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí ?
Bài tập trắc nghiệm trang 95 SBTSinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .
Bài 1, 2, 3, 4 trang 93 Sách BT môn Sinh 6: Bài 1*. Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai...
Bài 1*. Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai trò của thực vật trong thiên nhiên.
Quảng cáo


Bài tập trắc nghiệm trang 77 SBT Sinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :
Bài tập tự luận trang 77 Sách bài tập sách Sinh 6: Bài 1. Khi đi tham quan, nghỉ mát ở các bãi biển...
Bài 1. Khi đi tham quan, nghỉ mát ở các bãi biển hay về các vùng quê.
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 71 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6: Bài 1. Quan sát các hình dưới...
Bài 1. Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.
Bài tập trắc nghiệm trang 62 Sách bài tập Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Luyện tập

Hãy phân biệt cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm – trang 137: Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một...
Hãy phân biệt cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm - trang 137: Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một...
Việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta ở thế kỉ I – VI nhằm mục đích gì?
Việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta ở thế kỉ I - VI nhằm mục đích gì?. Việc...
Làm thế nào để biết một phần văn bản viết phông chữ gì ?
Bài 16. Định dạng văn bản - Câu 3 trang 88 SGK Tin học lớp 6. Làm thế nào để biết một phần văn...
Tả một phiên chợ vùng cao: Cảnh chợ Sa Pa đã để lại trong em những ấn tượng rất đẹp về một miền quê...
Văn miêu tả lớp 6 - Tả một phiên chợ vùng cao.. Cảnh chợ Sa Pa đã để lại trong em những ấn tượng...
Câu 143 trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1: So sánh.
So sánh.. Câu 143 trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 - Bài 12: Tính chất của phép nhân ...