Bài tập trắc nghiệm trang 107 SBT Sinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :
Bài tập tự luận trang 107 Sách bài tập (SBT) sách Sinh 6: Bài 1: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh...
Bài 1: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố của vi khuẩn rồi điền vào bảng sau:
Bài 1, 2, 3 trang 105 SBT Sinh 6: Bài 1. Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình
Bài 1. Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình dạng và tổ chức cơ thể, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm sinh sản của Vi khuẩn, Nấm và Địa y.
Bài tập tự luận trang 95 SBT Sinh 6: Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả...
Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hoà lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí ?
Bài tập trắc nghiệm trang 95 SBTSinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .
Bài 1, 2, 3, 4 trang 93 Sách BT môn Sinh 6: Bài 1*. Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai...
Bài 1*. Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai trò của thực vật trong thiên nhiên.

Quảng cáo
Bài tập trắc nghiệm trang 77 SBT Sinh 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :
Bài tập tự luận trang 77 Sách bài tập sách Sinh 6: Bài 1. Khi đi tham quan, nghỉ mát ở các bãi biển...
Bài 1. Khi đi tham quan, nghỉ mát ở các bãi biển hay về các vùng quê.
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 71 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6: Bài 1. Quan sát các hình dưới...
Bài 1. Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.
Bài tập trắc nghiệm trang 62 Sách bài tập Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Luyện tập

Bài C4 trang 78 môn Lý 6, Bài C4. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau:
Sự nóng chảy và sự đông đặc - Bài C4 trang 78 sgk vật lí 6. Bài C4. Chọn từ thích hợp điền vào...
Soạn bài Bài học đường đời đầu tiên – Ngữ văn lớp 6
- Soạn bài Bài học đường đời đầu tiên. I. VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM. 1. Thể loại. Truyện là một “phương...
Câu 47 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2: Theo em, bạn nào giải thích đúng? Vì sao?
Theo em, bạn nào giải thích đúng? Vì sao?. Câu 47 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2 - Bài...
Bài 23 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2:  
Bài 23 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. Bài: Luyện tập - Chủ đề 18: Các bài toán về...
Câu 1 trang 34 – Sách giáo khoa vật lí 6, Câu 1. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trông...
Lực kế - Phép đo lực trọng lượng và khối lượng - Câu 1 trang 34 - Sách giáo khoa vật lí 6. Câu...