Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6 Bài 1, 2 trang 28 SGK Sinh 6: Bài 8. Sự lớn...

Bài 1, 2 trang 28 SGK Sinh 6: Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào...

Bài 1, 2 trang 28 SGK Sinh 6: Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào. Câu 1.Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào ?Câu 2.Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật ?

Câu 1. Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào ?

Tế bào ở mô ở mô phân sinh có khả năng phân chia.

Quá trình phân chia tế bào diễn ra: đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân chia và một vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào mẹ thành 2 tế bào con.

Câu 2. Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật ?

Giúp cây sinh trưởng và phát triển.