Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6 Tế bào phân chia như thế nào? Sinh học 6 trang 28...

Tế bào phân chia như thế nào? Sinh học 6 trang 28 Bài 8 Sự lớn lên và phân chia của tế bào...

Tế bào phân chia như thế nào – trang 28: Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào. Đầu tiên từ một nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau.

Advertisements (Quảng cáo)

Thảo luận:

– Tế bào phân chia như thế nào?

– Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?

Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên bằng cách nào?

– Quá trình phân chia:

Advertisements (Quảng cáo)

+ Đầu tiên từ một nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau.

+ Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện  vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.

– Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia tạo tế bào mới.

– Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên nhờ sự phân chia của các tế bào.