Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bạn nào đúng trang 101 Tài liệu dạy và học Toán 6...

Bạn nào đúng trang 101 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, – Bạn Lan nói “ Tập hợp Z chỉ bao gồm các số nguyên dương và các số nguyên...

Chia sẻ
2. Tập hợp các số nguyên – Bạn nào đúng trang 101 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập – Bạn Lan nói : “ Tập hợp Z chỉ bao gồm các số nguyên dương và các số nguyên âm”.

– Bạn Lan nói : “ Tập hợp Z chỉ bao gồm các số nguyên dương và các số nguyên âm”.

– Bạn Mai bảo : “Bạn Lan nói còn thiếu”.

Theo em, bạn nào đúng ?

Quảng cáo

Tập hợp các số nguyên bao gồm số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.

Vậy bạn Mai đúng!Chia sẻ