Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 4 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 4 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Nhiệt độ tháng giêng tại bốn địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Sydney, Vostok và Ottawa lần...

Chia sẻ
3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hoạt động 4 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Nhiệt độ tháng giêng tại bốn địa điểm : TP. Hồ Chí Minh, Sydney, Vostok và Ottawa lần lượt là

Đề bài

 

Nhiệt độ tháng giêng tại bốn địa điểm : TP. Hồ Chí Minh, Sydney, Vostok và Ottawa lần lượt là \({24^o}C,{26^o}C, – {31^o}C, – {7^o}C\). Em hãy so sánh nhiệt độ giữa các thành phố trên.

Lời giải chi tiết

-31⁰C < -7⁰C < 24⁰C < 26⁰C