Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 1 trang 113 Tài liệu dạy và học Toán 6...

Hoạt động 1 trang 113 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Hôm qua bạn Hùng đã nợ bạn Dũng 2 viên bi, hôm nay Hùng lại nợ Dũng thêm 3 viên bi...

Chia sẻ
1. Cộng hai số nguyên cùng dấu – Hoạt động 1 trang 113 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hôm qua bạn Hùng đã nợ bạn Dũng 2 viên bi, hôm nay Hùng lại nợ Dũng thêm 3 viên bi nữa, vậy Hùng nợ Dũng tổng cộng bao nhiêu viên bi ?

Hôm qua bạn Hùng đã nợ bạn Dũng 2 viên bi, hôm nay Hùng lại nợ Dũng thêm 3 viên bi nữa, vậy Hùng nợ Dũng tổng cộng bao nhiêu viên bi ?

 

Quảng cáo

Số viên bi bạn Hùng nợ bạn Dũng tổng cộng là: 2+3 = 5 (viên bi)Chia sẻ