Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 3 trang 113 Tài liệu dạy và học Toán 6...

Hoạt động 3 trang 113 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Trên trục số (h.1), một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (chiều...

Chia sẻ
1. Cộng hai số nguyên cùng dấu – Hoạt động 3 trang 113 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trên trục số (h.1), một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (chiều dương) 2 đơn vị đến điểm +2, sau đó di chuyển tiếp thêm (cộng) về bên phải 1 đơn vị đến điểm +3.

Trên trục số (h.1), một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (chiều dương) 2 đơn vị đến điểm +2, sau đó di chuyển tiếp thêm (cộng) về bên phải 1 đơn vị đến điểm +3.

Hãy dùng phép cộng hai số tự nhiên để biểu diễn lại hai hành động trên.

Quảng cáo

(+2) + (+1) = 2 + 1 = 3Chia sẻ