Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 2 trang 113 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 2 trang 113 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Nhiệt độ tại chợ Sa Pa đã là, nhiệt độ tại Cổng Trời lại giảm thêm nữa. Em...

Chia sẻ
1. Cộng hai số nguyên cùng dấu – Hoạt động 2 trang 113 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Nhiệt độ tại chợ Sa Pa đã là , nhiệt độ tại Cổng Trời lại giảm thêm nữa. Em có thể cho biết nhiệt độ tại Cổng Trời được không ?

Đề bài

Nhiệt độ tại chợ Sa Pa đã là \( – {1^o}C\), nhiệt độ tại Cổng Trời lại giảm thêm \({2^o}C\) nữa. Em có thể cho biết nhiệt độ tại Cổng Trời được không ?

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ tại Cổng Trời là -3⁰C

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...