Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 10 trang 157 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 10 trang 157 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Nếu đường thẳng đi qua ba điểm A, B, C thì gọi tên như thế nào ?...

Chia sẻ
3. Đường thẳng đi qua hai điểm – Hoạt động 10 trang 157 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Nếu đường thẳng đi qua ba điểm A, B, C thì gọi tên như thế nào ?

Đề bài

Nếu đường thẳng đi qua ba điểm A, B, C thì gọi tên như thế nào ?

Hai đường thẳng AB và AC ở hình 12 có khác nhau không ?

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Đường thẳng đi qua ba điểm A, B, C thì gọi tên là đường thẳng AB, đường thẳng BA, đường thẳng AC, đường thẳng CA, đường thẳng BC, đường thẳng CB.

Hai đường thẳng AB và AC ở hình 12 không khác nhau (trùng nhau)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...