Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 3 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 3 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xem hình 21 để trả lời các câu hỏi sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 3 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Xem hình 21 để trả lời các câu hỏi sau :

Đề bài

Xem hình 21 để trả lời các câu hỏi sau :

 

a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào ? Điểm B thuộc những đường thẳng nào ?

b) Những đường thẳng nào đi qua điểm B ? Những đường thẳng nào đi qua điểm C ? Ghi kết quả bằng kí hiệu .

c) Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào ? Ghi kết quả bằng kí hiệu \( \in \) và \( \notin \).

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

a) Điểm A thuộc những đường thẳng: n và q, \(A \in n,A \in q\)

Điểm B thuộc những đường thẳng m, n, p: \(B \in m,B \in n,B \in p\)

b) Có ba đường thẳng đi qua điểm B là m, n, p: \(B \in m,B \in n,B \in p\)

Có hai đường thẳng đi qua điểm C là m và q: \(C \in m,C \in q\)

c) Điểm D nằm trên đường thẳng q và không nằm trên ba đường thẳng m, n, p: \(D \in q,D \notin m,D \notin n,D \notin p\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...