Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 11 trang 157 Tài liệu dạy học Toán lớp 6...

Hoạt động 11 trang 157 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Nêu nhận xét về số điểm chung của hai đường thẳng trong mỗi hình 13a và 13b....

Chia sẻ
3. Đường thẳng đi qua hai điểm – Hoạt động 11 trang 157 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Nêu nhận xét về số điểm chung của hai đường thẳng trong mỗi hình 13a và 13b.

Nêu nhận xét về số điểm chung của hai đường thẳng trong mỗi hình 13a và 13b.

Quảng cáo

Trong hình 13a hai đường thẳng AB, AC chỉ có một điểm chung A

Trong hình 13b hai đường thẳng xy và zt không có điểm chung nàoChia sẻ