Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 11 trang 157 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 11 trang 157 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Nêu nhận xét về số điểm chung của hai đường thẳng trong mỗi hình 13a và 13b....

Chia sẻ
3. Đường thẳng đi qua hai điểm – Hoạt động 11 trang 157 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Nêu nhận xét về số điểm chung của hai đường thẳng trong mỗi hình 13a và 13b.

Đề bài

Nêu nhận xét về số điểm chung của hai đường thẳng trong mỗi hình 13a và 13b.

Lời giải chi tiết

Trong hình 13a hai đường thẳng AB, AC chỉ có một điểm chung A

Trong hình 13b hai đường thẳng xy và zt không có điểm chung nào

Bình luận