Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 12 trang 158 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 12 trang 158 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy tìm những hình ảnh của tia trong đời sống mà em biết....

Chia sẻ
4. Tia – Hoạt động 12 trang 158 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy tìm những hình ảnh của tia trong đời sống mà em biết.

Đề bài

Hãy tìm những hình ảnh của tia trong đời sống mà em biết.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Tia lửa bắn ra khi dùng máy cắt để cắt đôi một thanh sắt

Tia nước được phun và từ một vòi nước

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...