Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 8 trang 155 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 8 trang 155 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy quan sát và nêu nhận xét về các điểm ở trên hình 8 và hình 9....

Chia sẻ
2. Ba điểm thẳng hàng – Hoạt động 8 trang 155 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy quan sát và nêu nhận xét về các điểm ở trên hình 8 và hình 9.

Đề bài

Hãy quan sát và nêu nhận xét về các điểm ở trên hình 8 và hình 9.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Hình các điểm A, C, D cùng thuộc một đường thẳng

Hình 9, các điểm A, B, C không cùng thuộc đường thẳng nào

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...