Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 156 Tài liệu dạy – học toán 6...

Thử tài bạn trang 156 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Quan sát bức tranh dưới đây và nêu nhận xét về tranh luận của hai bạn Minh và Huy....

Chia sẻ
2. Ba điểm thẳng hàng – Thử tài bạn trang 156 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Quan sát bức tranh dưới đây và nêu nhận xét về tranh luận của hai bạn Minh và Huy.

Đề bài

Quan sát bức tranh dưới đây và nêu nhận xét về tranh luận của hai bạn Minh và Huy.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Bạn Mình sai, bạn Huy đúng

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...