Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 6 trang 154 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 6 trang 154 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy quan sát và nhận xét về vị trí của hai điểm N, P đối với đường thẳng d trên ...

Chia sẻ
1. Điểm – Đường thẳng – Hoạt động 6 trang 154 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Hãy quan sát và nhận xét về vị trí của hai điểm N, P đối với đường thẳng d trên hình 6.

Đề bài

Hãy quan sát và nhận xét về vị trí của hai điểm N, P đối với đường thẳng d trên hình 6.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Điểm N nằm trên đường thẳng d, điểm P nằm ngoài đường thẳng d

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...