Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 116 Tài liệu dạy – học toán 6...

Thử tài bạn trang 116 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Điền kết quả các phép cộng vào ô trống...

Chia sẻ
2. Cộng hai số nguyên khác dấu – Thử tài bạn trang 116 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập 1. Điền kết quả các phép cộng vào ô trống :

Đề bài

1. Điền kết quả các phép cộng vào ô trống :

a

b

a + b

4

-7

 

-5

12

 

-25

72

 

49

-51

 

-172

25

 

2. Tính :

a) \(\left( { – 25} \right) + 38\);                                        

b) \(314 + \left( { – 202} \right)\).

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

1.

a

b

a + b

4

-7

-3

-5

12

7

-25

72

47

49

-51

-2

-172

25

-147

2.

a) \((-25) + 38 = +(38-25)= +13\) (vì 38 > 25)

b) \(314 + (-202) = +(314 – 202) =+112\) (vì 314 > 202)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...