Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 2 trang 14 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 2 trang 14 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Học sinh thực hành đo độ dài với các vật dụng thực tế....

Bài 2 trang 14 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 2: Luyện tập đo độ dài

Quảng cáo

Hãy vận dụng cách đo độ dài bằng thước để đo độ cao của bàn và ghế mà em thường hay ngồi học. Nêu kết quả đo được

Học sinh thực hành đo độ dài với các vật dụng thực tế.