Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 1 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 1 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Vật sáng đặt trước một gương phẳng có ảnh ảo ở sau gương, không hứng được trên màn ...

Bài 1 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Bài: Chủ đề 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Quảng cáo

Hãy nêu các đặc điểm của ảnh một vật được tạo bởi gương phẳng.

– Vật sáng đặt trước một gương phẳng có ảnh ảo ở sau gương, không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.

– Một điểm trên vật và ảnh tạo bởi gương phẳng của điểm đó có vị trí đối cứng nhau qua gương (chúng nằm trên cùng một đường thẳng vuông góc với gương và có cùng khoảng cách đến gương).