Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 2 trang 171 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 2 trang 171 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Trong thí nghiệm trên, ta không làm đoản mạch bóng đèn mà mắc nhiều bóng đèn song...

Hoạt động 2 trang 171 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Hãy thực hiện thí nghiệm và trả lời.. Bài: Chủ đề 26: An toàn khi sử dụng điện

Hãy thực hiện thí nghiệm và trả lời.

Trong thí nghiệm trên, ta không làm đoản mạch bóng đèn mà mắc nhiều bóng đèn song song nhau (hình H16.6).

Khi đóng công tắc, ta thấy dây cầu chì cũng bị đứt và làm hở mạch điện. Ta nói khi công tắc đóng, mạch điện bị quá tải.

Quảng cáo

Em hãy trả lời:

– Trong thí nghiệm trên, điều nào chứng tỏ khi có nhiều dụng cụ mắc song song nhau trong một mạch điện kín, cường độ dòng điện qua mạch chính và nhiệt độ của dây dẫn trên mạch chính tăng cao ?

– Nếu không có cầu chì trong mạch, các hiện tượng đoản mạch và quá tải có thể gây ra tác hại gì ?

 

Trong thí nghiệm trêm khi đóng công tắc cầu chì bị đứt chứng tỏ khi có nhiều dụng cụ điện mắc song song nhau trong một mạch điện kín, cường độ dòng điện qua mạch chính và nhiệt độ của dây dẫn trên mạch chính tăng cao.

Nếu không có cầu chì trong mạch điện, các hiện tượng đoản mạch và quá tải có thể làm hỏng thiết bị điện, làm hỏng dây dẫn, có thể gây cháy nổ rất nguy hiểm,…