Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 2 trang 159 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 2 trang 159 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Vôn kế là dụng cụ để đo đại lượng nào  của dòng điện ? Khi mắc vôn kế vào giữa...

Bài 2 trang 159 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. a) Vôn kế là dụng cụ để đo đại lượng nào  của dòng điện ? Khi mắc vôn kế vào giữa hai đầu của một dụng. Bài: Chủ đề 23: Hiệu điện thế

a) Vôn kế là dụng cụ để đo đại lượng nào  của dòng điện ? Khi mắc vôn kế vào giữa hai đầu của một dụng cụ điện trong mạch điện, phải mắc chốt (+), chốt (-) của vôn kế ở vị trí thế nào trong mạch ?

b) Em hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của mỗi vôn kế trong hình H23.11.

 

Quảng cáo

a) Dụng cụ để đo hiệu điện thế được gọi là vôn kế.

phải mắc các chốt (+) của vôn kế vào các cực (+) của nguồn điện và (-) của vôn kế vào các cực (-).

 

b) H23.11 (a): GHĐ 150 mV và ĐCNN 5mV

H23.11 (b): GHĐ 30 V và ĐCNN 1V

H23.11 (c): GHĐ 100 kV và ĐCNN 5kV