Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 2 trang 24 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 2 trang 24 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Thế nào là hiện tượng nhật thực? Hiện tượng này xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái ...

Bài 2 trang 24 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Lúc đó vị trí này là ban ngày.. Bài: Chủ đề 3: Ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng

Thế nào là hiện tượng nhật thực? Hiện tượng này xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất ở những vị trí nào so với nhau?

Khi có nhật thực xảy ra, Những vị trí nào trên mặt đất có thể quan sát được hiện tượng này? Lúc đó, tại những vị trí này là ban ngày hay ban đêm?

Quảng cáo

Nhật thực là hiện tượng Mặt Trời ban ngày bị Mặt Trăng che khuất một phần hoặc toàn bộ.

– Hiện tượng này xuất hiện khi Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất theo thứ tự trên cùng một đường thẳng.

– Khi có nhật thực xảy ra, những vị trí bóng tối và bóng nửa tối quan sát được hiện tượng này.

– Lúc đó vị trí này là ban ngày.

Quảng cáo