Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 1 trang 24 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 1 trang 24 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Thế nào là bóng tối, bóng nửa tối ?...

Bài 1 trang 24 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Giữa bóng tối và bóng nửa tối, giữa bóng nửa tối và vùng sáng trên mặt bàn có ranh giới rõ rệt không ?. Bài: Chủ đề 3: Ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng

Thế nào là bóng tối, bóng nửa tối ?

Hình H3.15 mô tả một khối trụ trên mặt bàn được chiếu sáng bởi các nguồn sáng khác nhau. Em hãy chỉ ra: trường hợp nào trên mặt bàn chỉ có bóng tối của khối hộp, có cả bóng tối và bóng nửa tối của khối hộp; đâu là vị trí bóng tối, vị trí nóng nửa tối của khối hộp trên mặt bàn.

Quảng cáo

Giữa bóng tối và bóng nửa tối, giữa bóng nửa tối và vùng sáng trên mặt bàn có ranh giới rõ rệt không ?

 

– Vùng phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng gọi là bóng tối.

– Vùng phía sau vật cản có một vùng chỉ nhận được ánh dáng từ một phần của nguồn sáng tới gọi là bóng nửa tối.

Trường hợp a) Hỉnh H3.15 chỉ có bóng tối của khối hộp. Trường hợp b) Hình 3.15 có cả bóng tối và bóng nửa tối của khối hộp. Bóng tối là vị trí không nhận được ánh sáng chiếu tới. Bóng nửa tối là vị trí chỉ nhận được một phần của ánh sáng chiếu tới. Giữa bóng tối và bóng nửa tối, giữa bóng nửa tối và vùng sáng không có ranh giới rõ rệt.