Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 5 trang 25 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 5 trang 25 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Hình H3.17 là ánh nguyệt thực, chụp tại một cây cầu ở Hoa Kì, tháng 2 năm 2008. Hình ảnh...

Bài 5 trang 25 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Hình H3.17 là ánh nguyệt thực, chụp tại một cây cầu ở Hoa Kì, tháng 2 năm 2008. Hình ảnh này cho biết lúc đó Mặt. Bài: Chủ đề 3: Ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng

Hình H3.17 là ánh nguyệt thực, chụp tại một cây cầu ở Hoa Kì, tháng 2 năm 2008. Hình ảnh này cho biết lúc đó Mặt Trăng

A. nằm hoàn toàn trong vùng bóng nửa tối của Trái Đất.

Quảng cáo

B. nằm hoàn toàn trong vùng bóng tối của Trái Đất.

C. nằm một phần trong vùng bóng nửa tối, một phần trong vùng bóng tối của Trái Đất.

D. nằm một phần ở vùng sáng, một phần ở vùng bóng nửa tối của Trái Đất.

 

Đáp án C: Đúng.