Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 3 trang 24 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 3 trang 24 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Thế nào là hiện tượng nguyệt thực? Hiện tượng này xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng và...

Bài 3 trang 24 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Khi có nguyệt thực xảy ra, những vị trí nào trên mặt đất có thể quan sát được hiện tượng này? Lúc đó, tại vị trí. Bài: Chủ đề 3: Ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng

Thế nào là hiện tượng nguyệt thực? Hiện tượng này xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất ở những vị trí nào so với nhau?

Quảng cáo

Khi có nguyệt thực xảy ra, những vị trí nào trên mặt đất có thể quan sát được hiện tượng này? Lúc đó, tại vị trí này là ban ngày hay ban đêm?

Nguyệt thực là hiện tượng Mặt Trăng tròn ban đêm bị Trai Đất dần che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng.

Hiện tượng này xuất hiện khi Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng theo thứ tự trên cùng một đường thẳng.

Khi có nguyệt thực xảy ra, những vị trí bóng tối và bóng nửa tối quan sát được hiện tượng này. Lúc đó vị trí này là ban đêm.