Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 4 trang 24 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 4 trang 24 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Bài 4 trang 24 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 3: Ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng

Hình H3.16 mô tả việc quan sát hiện tượng nhật thực đang xảy ra. Hình ảnh này cho biết mặt đất nơi những người đang đứng quan sát nhật thực.

A. ở những vùng bóng tối của Mặt Trăng.

B. ở trong vùng bóng nửa tối của Mặt Trăng.

C. ở ngoài vùng bóng tối, bóng nửa tối của Mặt Trăng.

Quảng cáo

D. ở một nơi trên nửa Trái Đất đang là ban đêm.

 

Đáp án A: Sai vì trong vùng bóng tối toàn bộ Mặt Trời bị che khuất bởi Mặt Trăng.

Đáp án B: Đúng Vì trong vùng bóng nửa tối nhìn thấy một phần Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất.

Đáp án C: Sai Vì ngoài vùng bóng tối, bóng nửa tối của Mặt Trăng ta vẫn thấy toàn bộ ánh sáng Mặt Trời.

Đáp án D: Sai Vì khi có hiện tượng nhật thực ở một nửa trên Trái Đất đang là ban ngày.

Chọn B.

Quảng cáo