Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 6 trang 25 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 6 trang 25 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Buổi trưa nắng, khi ta ở dưới bóng râm của hiên nhà hay tán cây để đọc sách (hình H3.18),...

Bài 6 trang 25 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 3: Ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng

Quảng cáo

Buổi trưa nắng, khi ta ở dưới bóng râm của hiên nhà hay tán cây để đọc sách (hình H3.18), trang sách ta đọc được chiếu sáng từ những vật sáng nào?

 

Ánh sáng được chiếu sáng từ các vật sáng như sân, các vật dụng xung quanh phản chiếu ánh sáng mặt trời.