Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 3 trang 159 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 3 trang 159 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hình H23.12 là một vôn kế có hai thang đo....

Bài 3 trang 159 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 23: Hiệu điện thế

Hình H23.12 là một vôn kế có hai thang đo.

Để sử dụng thang đo 6V, ta phải mắc các chốt nào của vôn kế vào mạch điện ? Khi này giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của vôn kế là bao nhiêu?

Quảng cáo

Trả lời câu hỏi tương tự trên với thang đo 12 V.

 

Để sử dụng thang đo 6V, ta mắc chốt đen vào cực âm của nguồn điện và mắc chốt đỏ 6V vào cực dương của nguồn. GHĐ: 6V; ĐCNN: 0,1V.

Để sử dụng thang đo 12V, ta mắc chốt đen vào cực âm của nguồn và mắc chốt đỏ 12V vào cực dương của nguồn. GHĐ: 12V; ĐCNN: 0,2V.