Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 3 trang 32 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 3 trang 32 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 :  ...

Bài 3 trang 32 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Hình H4.17 mô tả ánh sáng phản xạ trên một gương phẳng. Phát biểu nào sau đây là sai ?. Bài: Chủ đề 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Hình H4.17 mô tả ánh sáng phản xạ trên một gương phẳng. Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Tia tới, tia phản xạ và pháp tuyến nằm trong cùng một mặt phẳng.

B. Tia tới, tia phản  xạ hợp với pháp tuyến các góc bằng nhau.

C. Khi góc tới tăng thì góc phản xạ cũng tăng.

Quảng cáo

D. Khi tia tới vuông góc với mặt gương thì góc tới và góc phản xạ đề bằng 90o

 

Đáp án A: Đúng vì theo định luật pahnr xạ ánh sáng, tia phản xạ nằm trong mặt tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.

Đáp án B: Đúng vì góc tới bằng góc phản xạ.

Đáp án C: Đúng vì góc tới bằng góc phản xạ.

Đáp án D: Sai vì khi tia tới vuông góc với mặt phẳng gương thì góc tạo bảo tia tới và pháp tuyến bằng 0o, nên góc phản xạ cũng bằng 0o

Chọn đáp án D.

Quảng cáo