Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 6 trang 32 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 6 trang 32 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 :  ...

Bài 6 trang 32 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Từ đó suy ra góc hợp bởi gương với phương ngang là 75o. Bài: Chủ đề 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Tia sáng SI đến một gương phẳng có tia phản xạ IR. Cho biết tia SI hợp với phương ngang góc \(\alpha  = {60^o}\) , tia IR có phương thẳng đứng (hình H4.18). Hãy tìm góc hợp bởi gương với phương ngang.

 

Quảng cáo

Ta xác định đường phân giác của góc SIR thì đường phân giác này trùng với IN là pháp tuyến của gương tại điểm tới.

– Đặt gương vuông góc với đường phân giác này đó là vị trí đặt gương.

– Ta có \(\widehat {SIH} + \widehat {{\rm{HIR}}} = {150^o}\) suy ra góc \(\widehat {NIR} = {75^o}\)

– Từ đó suy ra góc hợp bởi gương với phương ngang là 75o

Quảng cáo