Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 5 trang 32 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 5 trang 32 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Hãy vẽ một gương phẳng, vẽ tia tới SI có góc tới i = 0o và tia phản xạ IR....

Bài 5 trang 32 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 .  . Bài: Chủ đề 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Quảng cáo

Hãy vẽ một gương phẳng, vẽ tia tới SI có góc tới i = 0o và tia phản xạ IR.

Góc tới i = 0o nên tia SI trùng với pháp tuyến IN và tia phản xạ cũng hợp với pháp tuyến góc  0o nên cũng trùng với SI.