Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 6 trang 31 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 6 trang 31 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 :  ...

Hoạt động 6 trang 31 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Để soi sáng xuống đáy một chiếc giếng sâu (hình H4.15), người ta dùng một gương phẳng để phản xạ ánh sáng mặt trời. Hình H4.16. Bài: Chủ đề 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Để soi sáng xuống đáy một chiếc giếng sâu (hình H4.15), người ta dùng một gương phẳng để phản xạ ánh sáng mặt trời. Hình H4.16 vẽ tia IR và tia phản xạ thẳng đứng IR. Hãy vẽ lại hình H4.16, vẽ thêm vào hình đó vị trí của gương phẳng và trình bày cách vẽ.

Quảng cáo

 

Ta dựng pháp tuyến IN bằng cách kẻ đường phân giác của góc \(\widehat {S{\rm{IR}}}\) , sau đó đặt gương phản xạ vuông góc với pháp tuyến IN.