Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 4 trang 32 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 4 trang 32 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Chiếu một tia sáng đến một gương phẳng. Biết tia phản xạ và tia tới hợp với nhau góc...

Bài 4 trang 32 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Ta có: i + i’ = 40o.. Bài: Chủ đề 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Chiếu một tia sáng đến một gương phẳng. Biết tia phản xạ và tia tới hợp với nhau góc 40o. Khi này góc phản xạ có giá trị là:

A. 10o                           B. 20o

Quảng cáo

C. 40o                          D. 80o

Ta có: i + i’ = 40o.

Mà theo định luật phản xạ ánh sáng thì: i = i’, nên suy ra i = i’ = 20o.

Chọn đáp án B.