Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 5 trang 81 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 5 trang 81 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Khi đánh trống (hình H11.8), để âm phát ra to hơn ta cần gõ dùi trống vào mặt trống...

Hoạt động 5 trang 81 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 11: Độ to của âm

Quảng cáo

Khi đánh trống (hình H11.8), để âm phát ra to hơn ta cần gõ dùi trống vào mặt trống mạnh hơn hay nhẹ đi? Khi này, biên độ dao động của mặt trống tăng lên hay giảm đi ?

 

Khi đánh trống để âm phát ra to hơn ta cần gõ dùi trống vào mặt trống mạnh hơn. Khi này, biên độ dao động của mặt trống tăng lên.