Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 6 trang 81 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 6 trang 81 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Khi ở gần một đường ray tàu hỏa và nghe tiếng còi tàu (hình H11.9), độ to của...

Hoạt động 6 trang 81 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Khi ở gần một đường ray tàu hỏa và nghe tiếng còi tàu, độ to của tiếng còi mà ta nghe được tăng lên lúc tàu. Bài: Chủ đề 11: Độ to của âm

Khi ở gần một đường ray tàu hỏa và nghe tiếng còi tàu (hình H11.9), độ to của tiếng còi mà ta nghe được tăng lên hay giảm đi lúc tàu đến gần và lúc tàu ra xa ?

Quảng cáo

Từ đó, em hãy cho biết khi một nguồn âm lại gần hoặc ra xa ta, ta nghe được độ to của âm thay đổi như thế nào ?

 

Khi ở gần một đường ray tàu hỏa và nghe tiếng còi tàu, độ to của tiếng còi mà ta nghe được tăng lên lúc tàu đến gần và giảm đi lúc tàu ra xa.

Khi một nguồn âm lại gần thì độ to của âm tăng lên, khi một nguồn âm ra xa ta thì độ to của âm giảm đi.