Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 1 trang 141 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 1 trang 141 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng lại tính chất của nam châm....

Hoạt động 1 trang 141 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Các em học sinh tự làm thí nghiệm.. Bài: Chủ đề 21: Tác dụng từ tác dụng hóa và tác dụng sinh lí của dòng điện

Hãy thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng lại tính chất của nam châm.

Quảng cáo

– Nam châm có thể hút các vật bằng sắt, théo (hình H21.2).

– Đưa thanh nam châm lại gần một kim nam châm, một đầu của kim bị hút và quay về phía thanh nam châm (hình H21.3).

 

Các em học sinh tự làm thí nghiệm.