Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 1 trang 37 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 1 trang 37 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Thí nghiệm về tính chất thật, ảo của ảnh qua gương phẳng....

Hoạt động 1 trang 37 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Nhận xét: Một vật sáng ở trước gương phẳng. Khi đặt một tờ giấy dùng làm màn chắn phía sau gương tại vị trí ảnh của. Bài: Chủ đề 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Thí nghiệm về tính chất thật, ảo của ảnh qua gương phẳng.

Đặt:

– Tờ giấy trắng A4 trên mặt bàn.

– Gương phẳng thẳng đứng ở giữa tờ giấy.

– Tấm bìa màu hình vuông mỗi cạnh khoảng 8 cm nằm trên tờ giấy A4 ở phía trước gương.

Quảng cáo

 

– Nhìn vào phía trước gương (hình H5.2), ta có thấy được ảnh của tấm bìa hiện trên trang giấy phía sau gương không ?

– Nhìn ra phía sau gương (hình H5.3), ta có còn  thấy được ảnh của tấm bìa hiện trên trang giấy phía sau gương không ?

– Ta có nhận xét thế nào về tính chất thật, ảo của ảnh qua gương phẳng ?

– Nhìn vào phía trước gương (hình H5.2), ta có thấy được ảnh của tấm bìa hiện trên trang giấy phía sau gương.

– Nhìn ra phía sau gương (hình H5.3), ta không nhìn thấy được ảnh của tấm bìa hiện trên trang giấy phía sau gương.

Nhận xét: Một vật sáng ở trước gương phẳng. Khi đặt một tờ giấy dùng làm màn chắn phía sau gương tại vị trí ảnh của vật, ta không hứng được ảnh của vật hiện trên màn chán. Ta nói ảnh của vật sáng này là một ảnh ảo.