Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 2 trang 57 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 2 trang 57 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Hãy quan sát và nhận xét, kết luận....

Hoạt động 2 trang 57 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 8: Gương cầu lõm

Hãy quan sát và nhận xét, kết luận.

Quảng cáo

Đặt vật sáng trước gương cầu lõm. Khi vật ở gần gương, người ta thấy ảnh của vật được mô tả như trên hình H8.4. Khi này, em có nhận xét gì về đặc điểm của ảnh tạo bởi gương cầu lõm?

 

Ảnh của vật là ảnh ảo: chùm tia sáng phản xạ là chùm tia phân kì, vị trí của một điểm trên vật là nơi giao nhau của đường kéo dài của các tia phản xạ.

Ảnh ảo này ở sau gương, lớn hơn vật và không hứng được trên màn chắn.