Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 2 trang 79 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 2 trang 79 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy thực hiện thí nghiệm và nhận xét....

Hoạt động 2 trang 79 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 11: Độ to của âm

Hãy thực hiện thí nghiệm và nhận xét.

Dùng một bong bóng cao su căng lên miệng của một cái li (chiếc cốc) để tạo thành một cái trống.

Quảng cáo

Dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắm vào giữa mặt trống kéo lên khỏi vị trí cân bằng rồi buông tay để mặt trống dao động và phát ra âm (hình H1.4). Thực hiện thí nghiệm hai lần: lần đầu kéo nhẹ, lần sau kéo mạnh hơn.

Trong hai lần thí nghiệm, lần nào mặt trống lệch khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn (biên độ dao động lớn hơn), lần nào trống phát ra âm to hơn ?

 

Khi kéo nhẹ thì mặt trống lệch khỏi vị trí cân bằng ít, âm phát ra nhỏ.

Khi kéo mạnh thì mặt trống lệch khỏi vị trí cân bằng nhiều, âm thanh phát ra lớn hơn.