Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 3 trang 171 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 3 trang 171 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Khi một dụng cụ điện trong mạng điện gia đình bị đoản mạch....

Hoạt động 3 trang 171 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 26: An toàn khi sử dụng điện

Em hãy trả lời: vì sao cái ngắt điện tự động (CB) trong mạng điện gia đình (ví dụ cái CB loại 6A hoặc 10A) sẽ tự động ngắt mạch.

Quảng cáo

– Khi một dụng cụ điện trong mạng điện gia đình bị đoản mạch.

– Hoặc khi cắm cùng lúc nhiều dụng cụ vào ổ cắm phái sau cái CB (hình H26.9) ?

 

Khi bị đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch tăng cao có thể lớn hơn 6A hoặc 10A vì vậy cái CB sẽ tự động ngắt mạch khi có dòng điện lớn như vậy. Khi cắm cùng một lúc nhiều dụng cụ công suất lớn vào ổ cắm thì dòng điện trong mạch cũng tăng nhanh, mạnh (quá tải) làm cho CB tự động ngắt mạch.