Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 3 trang 57 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 3 trang 57 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Hãy thực hiện thí nghiệm và nhận xét, kết luận....

Hoạt động 3 trang 57 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Bài: Chủ đề 8: Gương cầu lõm

Hãy thực hiện thí nghiệm và nhận xét, kết luận.

Quảng cáo

Dùng đèn chiếu một chùm tia sáng song song đi là là trên một màn chắn đến một gương cầu lõm (hình H8.5).

Quan sát và nêu nhận xét cho biết chùm tia phản xạ thuộc loại nào (song song, hội tụ hay phân kì).

 

Dùng đèn chiếu một chùm tia sáng song song đi là là trên một màn chắn đến một gương cầu lõm thì chùm tia phản xạ hội tụ một điểm ở trước gương.